English

REW İstanbul

REW İstanbul 2014 Konferans Programı

12 Haziran 2014 Perşembe
 

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yer Saat  
KARADENİZ SALONU 14:30-17:00 ATIK YÖNETİMİ PANELİ Oturum Başkanı: Ahmet VARIR / Atık Yönetimi Dairesi Başkanı
14.30-15:00 Atık Yönetimi Yönetmeliği - Oğuzhan AKINÇ / Çevre ve Şehircilik Uzmanı
15:00-15:20 Atık Getirme Merkezleri ve İkili Toplama Sistemi - Demet ERDOĞAN / Çevre ve Şehircilik Uzmanı
15:20-15:30 Ara
15:30-16:00 Türkiye'de Atık Yönetimi - Dr. Oğuz CAN / TAYÇED
16:00-16:20 Türkiye'de Atıksu Yönetimi - Gürsel ERUL / Şube Müdürü V.
16:20-16:40 Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılması - Gülsevim ŞENER / Çevre Mühendisi
16:40-17:00 Türkiye'de Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliği Yönetimi - Gökhan ÖKTEM / Çevre Mühendisi
 

İSGDER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

SALON 7 TOPLANTI ALANI 10:30-13:00 Güvenlik Kültürü - Osman Sayar İSGDER Yöneticisi
15:30-17:30 Büyük Endüstriyel Kazalar ve Önleme Yolları - Yrd. Doç Dr Hacer Kayhan İSGDER Yöneticisi
 
13 Haziran 2014 Cuma
 

TÜDAM DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK MALZEMELER SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AKDENİZ SALONU 10:30-11:30 Ambalaj Çalıştayı
16:30-17:30 Çalıştay Sonuç Deklarasyonu
 

SİTA ÇEVRE

AKDENİZ SALONU 14:30-15:30 Türkiyedeki Mevcut Katı Atık Yönetimi ve Entegre Atık Yönetimi için SİTA Yaklaşımı
Konuşmacılar: Murat Cem Ertürk - Teknik Yönetici Çevre Y. Müh.
Çağrı Ali Bülbül İşletme Müdürü
Louis de Poncheville - CEO
 

İSGDER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

SALON 7 TOPLANTI ALANI 10:30-13:00 Risk Değerlendirme Metodolojileri - Sevim Macit İSGDER Başkan Yardımcısı
 

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

SALON 7 TOPLANTI ALANI 14:00-14:30 Stratejik Atık Yönetimi Planlaması - Neşe Özdemir Çevre Mühendisi
 

BİYOENERJİ DERNEĞİ

SALON 7 TOPLANTI ALANI   Oturum Başkanı: Prof Dr. Tanay Sıdkı Uyar Biyoenerji Derneği Başkanı
14:30-14:50 Açılış Konuşması
15:00-15:20 Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi - Ahmet Musluğlu Biyoenerji Derneği 2. Başkanı
15:30-15:50 Orman ve Tarımsal Atıklardan Atıklardan Gazifikasyon ile Enerji Üretimi - Dr. Mustafa Tolay Biyoenerji Derneği Genel Sekreteri
16:00-16:20 Türkiye'de Biyogaz Uygulamaları - Sedat Akar Biyoenerji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
16:20-16:40 Kompost Üretimi - Ö. Eylem Tuncaelli İMOT Çevre Teknolojileri
16:40-17:00 Anaerobik Çürütme Yöntemi ile Enerji Üretilmesi Hrvoje Milosevic BDI Regional Sales Director
 
14 Haziran 2014 Cumartesi
 

İSGDER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

SALON 7 TOPLANTI ALANI 10:30-13:00 İnşaatlarda ve Turizm Sektöründe İş Güvenliği Uygulamaları - Mert Maviş İSGDER Yöneticisi
13:30-15:30 Yaşam Güvenliği Kuramı - H. Latif İşçen İSGDER Başkanı