English

REW İstanbul

REW İstanbul 2017 – İSG Avrasya 2017 Konferans Programı

Yer: Saat: 16 Mart 2017 Perşembe
14. SALON TOPLANTI ALANI 10:20-10:50 Biyoenerji Derneği Konferansı
11:00-11:50 Biyoenerji Derneği Konferansı
11:50-12:20 Ev Kimyasalları ve Tehlikeleri - M. Cüneyt GEZEN / Tekstil Kimya Mühendisi / Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi 
12:30-13:10 Kimyasal Yangınlar - Zekeriya ÇELİK / MEDİPOL Üniversitesi
13:20-14:40 İş Sağlığı ve Güvenliği Paydaşları Arası İlişkiler - Dr. Kemal KARATAŞ / İSGHEDER Başkan Yardımcısı Sunum
14:50-15:30 Asbest ve Tehlikeleri - Yahya Kemal KÖSALİ / İstanbul İş Güvenliği Derneği Sunum
15:40-16:20 Patlayıcılar ve Toz Patlamaları - H. Cihangir TUĞSAVRUL / Fatih İlçe Milli Eğitim Müd. İSG Büro Yöneticisi A Sınıfı İGU Sunum
16:30-17:10 Patlamadan Korunma Dokumanı ve Bilinmeyenleri - Abidin ÖZLER / Makine Mühendisi A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
17:20-18:00 Endüstriyel Tesislerde Atık Yönetimi - Öğrt. Gör. Yeliz Elmaz / Medipol Üniversitesi Sunum
 
Yer: Saat: 17 Mart 2017 Cuma
14. SALON TOPLANTI ALANI 10:20-10:50 Çevresel Atık Yönetim Sistemleri - Büşra SAĞLIK / Üsküdar Üniversitesi Sunum
11:00-11:40 Atıktan Enerji Üretimi: Yenilenebilir Enerji Kaynağı olarak Tarımsal Atıklar - B. Aylin Alagöz / Araştırmacı – Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü Sunum
11:50-12:30 Güncel Çevre Sorunları ve ÇED - Baran BOZOĞLU – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Sunum
14:00-14:40 Japonya’daki İSG Uygulamaları - Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU / JICA Derneği Sunum
14:50-15:40 İSG Profesyonellerinin İş Güvencesi - Doç. Dr. Saim OCAK / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sunum
15:50-16:30 Yüksek Bina İnşaatlarında Toplu İş Güvenliği ve Düşüş Engelleyici Sistem Olarak Rüzgar Perdeleri - Fikret Çiçek
16:40-17:20 İş Yeri Makine ve Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Esasları – Murat AKTAŞ / TİGUDER Sunum
17:20-18:00 Hizmet Sektörü İSG Uygulamaları - Murat KILIÇ TİGUDER / ISS İSG Koordinatörü 
 
Yer: Saat: 18 Mart 2017 Cumartesi
14. SALON TOPLANTI ALANI 10:20-10:50 Kaldırma, İletme Ekipmanlarında İSG - Fatih ERDOĞAN / Bilgisayar Mühendisi B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
11:00-11:40 Atık Yönetiminde Çözüm Üreten Hanımlar – TÜÇEM Platformu
11:50-12:30 Maden Sahalarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtım Alternatifleri -Yrd. Doç. Dr. Deniz Uçar / Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Sunum
12:40-13:20 Kurumsal Firmalarda İsg Açısından Taşeron Yönetimi -  Suzan Altunay  / Tekfen Hep İstanbul Projesi İSG Şefi Sunum
13:30-14:10 Lojistik Sektöründe İSG Uygulamaları - Beyza TAŞLIÇUKUR / CEVA Lojistik 
14:20-15:00 Davranışsal İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi - H. Latif İŞÇEN / Endüstri Mühendisi A Sınıfı İGU 
15:10-16:00 İSG Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Tiyatro - Tuğba COŞKUN 
16:10-16:50 Tersanelerde İş Güvenliğinin İş Gücüne Etkisi - Fatih GEMİ / Karadeniz Holding Yalova Tersanesi İSG Müd. Yrd.
17:00- 18:00  "Yüksekten Kurtarma Acil Durum Eylem Planı"  Planlama Esasları - Burak Adnan Çatakoğlu
 
Yer: Saat: 19 Mart 2017 Pazar
14. SALON TOPLANTI ALANI 10:20-10:50 Ülkemizdeki İSG yapılanmasında, 2 ve 4 yıllık İSG Bölümlerinin İrdelenmesi - Tuğba ÇELİK / Hilal BİDERCİ
11:00-11:50 Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve Gelenekselden Yeni Enerjiye Geçiş – Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar / Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği Başkanı – Biyoenerji Derneği Başkanı
12:00-12:50 Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilinmeyenler - Şükran TÜRKYILMAZ 
13:00-14:20 İş Kazalarının Hukuki Boyutu ve Emsal Yargıtay Kararları - Av. H. Numan Bilir / A Sınıfı İGU Sunum
14:30-15:10 Uluslararası İskele Kurulum Standartları - Gündüz IŞIKTAŞ 
15:20-16:00 İskelede Statik Hesaplamalar - Caner AKGÜL / İnşaat Mühendisi 
16:00-16:50 Mühendislik Vizyonu ve İş Güvenliği Uygulamaları - Sunullah DOĞMUŞ / Makina Mühendisi, MBA / A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı / İGU ve İH Eğitmeni, Adli Bilirkişi / MMG İSG Komisyonu Başkanı / THY Teknik İSGÇ Müdürü