08 Haziran 2011

08 Haziran 2011

 

Karadeniz Salonu

 

ATIK YÖNETİMİNDE YENİ UYGULAMALAR PANELİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI – TÜÇEV TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VAKFI

 

Oturum Başkanı       : Prof. Dr. İzzet Öztürk   -   İTÜ

 

13:30                          Atık Yönetimi Faaliyetlerinin İzin Lisans Mevzuatı Kapsamında

                                                                      Değerlendirilmesi

                                   Yalçın Karaca        Şube Müdürü

                                   İzin ve Denetim Daire Başkanlığı   -  ÇOB

 

14:00                          Soru – Cevap

 

14:15                          ÖTA (Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü) Yönetmelik

                                                                      Uygulamaları

                                   Kemal Kursakız – Şube Müdürü

                                   Atık Yönetimi Daire Başkanlığı    -    ÇOB

 

15:00                          TABS (Tehlikeli Atık Beyan Sistemi) Uygulamaları

                                   MOTAT (Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi) Uygulamaları

                                   Betül Doğru – Şube Müdürü

                                   Ahmet Varır -  Mühendis

                                   Atık Yönetimi Daire Başkanlığı    -     ÇOB

 

15:45                          Soru – Cevap

 

16:00                          Genel Değerlendirme ve Kapanış

 

--------------------------------------

 

Akdeniz Salonu

 

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLERİ, TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLERİ ve PERSONELLERİ TOPLANTISI ve PANELİ

MBB ÇEVRE YÖNETİM MERKEZİ – REW İSTANBUL 2011

 

10:30 – 11:00                     Kayıt

 

11:00 – 12:30                      İlk Oturum (Vahşi Çöp Döküm Sahalarının Enerjiye Dönüştürülmesi,

Atık Toplama Merkezlerinin Önemi ve Teknolojileri)

 

12:30 – 13:30                     Yemek

 

13:30 – 16:00                                       Atık Yönetiminde Yeni Uygulamalar Paneli’ne geçiş

                                                                      (Çevre ve Orman Bakanlığı Uzmanları)

 

16:00                                       Fuar Alanı Gezisi

 

 

 

 

09 Haziran 2011

 

Karadeniz Salonu

 

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ATIK YAKMA EĞİTİMİ

REC TÜRKİYE

 

10:45 – 11:00             Kayıt

 

11:00 – 11:15             Açılış Konuşmaları

REC Türkiye & Çevre ve Orman Bakanlığı

 

11:15 – 12:15             Avrupa Birliği’nde Atık Yakma

CEWEP

 

12:15 – 12:30             Soru & Cevap

 

12:30 – 13:30             Öğlen Yemeği

 

13:30 – 14:00             Mevcut Mevzuat “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” ve Atık Yakmanın Genel Atık Yönetimindeki Rolü

Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atık Şube Müdürlüğü

 

14:00 – 14:30             Alternatif Yakma Teknolojileri, Alternatif Yakıtlar ve Ülke Örnekleri, Birlikte Yakma ve Atık Bertarafında Çimento Sektörünün Rolü

TÇMB

 

14:30 – 14:45             Soru & Cevap

 

14:45 – 15:00             Kahve Arası

 

15.00 – 15:30             Uygulama, Teknolojiler ve Emisyonlar

İZAYDAŞ

 

15:30 – 15:45             Soru-Cevap

 

15:45 – 15:50             Değerlendirme ve Kapanış

 

--------------------------------------

 

 

 

 

 

Akdeniz Salonu

 

MODERN ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MAKİNALARI ve UYGULAMALARI

FORSEN MAKİNA

 

14:00 – 15:00             Forsen Makine Tanıtım

                                   Merve KOCA ( Forsen Makina )

·         Firma Profili

·         Temsilciliğini Yaptığı Firmaların Tanıtımı

 

Geri Dönüşüm Çözümlerinde SENNEBOGEN Elleçleme Makineleri

Uwe HAMMER ( Sennebogen )

·         Geri Dönüşümde Türkiye Pazarı

·         Geri Dönüşümde Sennebogen 305 & 310 & 818 & 821 modelleri

 

Doppstadt Çevre Teknolojileri Makineleri

Merve KOCA & Ufuk KOZOĞLU

·         Doppstadt Genel Bilgi

·         Makinaların Tanıtımı ve Kullanım Alanları

·         Yurtdışındaki Sitemler ve Uygulamalar

 

Doppstadt Austria Taşıyıcı Araçlar ve Ekipmanları

Wilfried KARLHOFER ( Doppstadt Austria )

·         Grizlly Serisi Traktörler

·         Farklı Ataçmanlarla Uygulama Alanları

 

Backhus Kompost Uygulamaları

Lukasz Hawrylewicz ( Backhus)

·         Firma Tanıtımı

·         Makineler Hakkında Genel Bilgi

·         Arıtma Çamuru , Hayvan Atıkları , Park Bahçe Atıkları vs. ile Kompost Uygulamaları

·         Avrupa’daki Uygulamalar

 

--------------------------------------

 

Akdeniz Salonu

JCB ve İnovasyon

SİF JCB İş Makineleri

 

15:00 – 16:00             JCB ve İnovasyon

Ayşegül Çetinel

·         SİF JCB İş Makinaları hakkında kısa bilgi

·         SİF’in inovasyon yaklaşımları

·         JCB’nin geri dönüşüm sektöründeki yeri hakkında bilgilendirme

 

 

 

 

 

10 Haziran 2011

 

Karadeniz Salonu

 

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ENTEGRE ÜRÜN POLİTİKALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YÖNETİMİ

REC TÜRKİYE

 

 

10:30 – 11:00             Kayıt

 

11:00 - 11:15              Açılış Konuşması

REC Türkiye - Çevre ve Orman Bakanlığı

 

11:15 – 12:00             Entegre Ürün Politikaları ve Sürdürülebilir Kaynak Yönetimine İlişkin Avrupa Birliği Yaklaşımı

DG Environment

 

12:00 – 12:45             Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri

Prof. Dr. Göksel N. Demirer - ODTÜ Çevre Mühendisliği

 

12:45 – 14:00             Öğle Yemeği

 

14:00 – 14:45             Türkiye’de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Ferda Ulutaş  - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

 

14:45 – 15:45             Türkiye’de Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme Çalışmaları ve Örnekler

Prof. Dr. Göksel N. Demirer - ODTÜ Çevre Mühendisliği

 

15:45 – 16:00             Soru-Cevap, Değerlendirme ve Kapanış

 

--------------------------------------

 

Karadeniz Salonu

TESİSLERİN KARBON YÖNETİMİ PROJESİ

UTTMD VE UENCO

 

16.00-17:00                AÇILIŞ VE UTTMD TESİSLERİN KARBON YÖNETİMİ PROJESİ’NİN TANITIMI

Kemal Evcioğlu, UTTMD Başkanı           

 

REC BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ’NİN FAALİYETLERİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI

Kerem Okumuş (REC Türkiye, Direktör Yardımcısı )                         

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE DÜŞÜK KARBONLU YAŞAM                          

Dr. Katalin Zaim, UNDP Program Müdürü          

 

GÖNÜLLÜ KARBON TİCARETİNDE TÜRKİYE’DE GOLD STANDART LİDERLİĞİ VE DENEYİMİ

Bahar Ubay, Gold Standard Foundation,Türkiye Direktörü

 

KARBON YÖNETİMİ STANDARTLARI           

Ülkü Özeren, UENCO, Genel Müdür V.     

 

EARTH CHECK SERTİFİKASI

Mehmet Kurtluoğlu, Accor Grup

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Tayfur Cinemre, Çırağan Kempinski     

                                                                                                                           

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEHLİKELİ VE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ          

Ali Süngü, Amerikan Hastanesi               

 

ATIK YÖNETİMİ

Semih Basman, Aşçıoğlu Grup

                                                    

---------------------------------------

 

Akdeniz Salonu

 

ATIK YÖNETİMİNDE ÇEVRE LABORATUVARLARININ ROLÜ

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

 

 

11.00-11.20                TEHLİKELİ ATIK ANALİZLERİNDE LABORATUVAR HİZMETİ

Dr. Mehmet Ünal, TÜBİTAK-MAM

 

11.20-11.40                         ATIK YÖNETİMİ KARAR MEKANİZMALARINDA ÖNEMLİ BİR ARAÇ

“ATIK ANALİZLERİ”

Doç.Dr. Özlem Karahan, İTÜ

 

11.40-12.00                ARA

 

12.00-12.20                YETKİLENDİRİLMİŞ ÇEVRE LABORATUVARLARI

                                   Hakan Çelik, T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Referans Laboratuarı Şube Müdürü

 

12.20-12.40                         ATIK ANALİZİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ “MSG TRAKYA ARA DEPO ÇEVRE LAB.”

İdris Karagöz, MSG Trakya Ara Depo Çevre Laboratuarı Sorumlusu

 

12.40-13.00                         SORU-CEVAP

 

 

 

 

11 Haziran 2011

 

Akdeniz Salonu

İZAYDAŞ VE ÇEVRE YÖNETİMİ

İZAYDAŞ

 

14:00 – 15:00             İZAYDAŞ GENEL DEĞERLENDİRME

ATIK YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İYİLEŞTİRMELERİ

                                   Muhammet SARAÇ, İZAYDAŞ Genel Müdürü

 

Salon 9

ATIK YÖNETİMİ PANELİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

 

13:00 – 15:00             ATIK YÖNETİMİ PANELİ

 

KATKILARIYLA   DESTEKLERİYLE
  KOSGEB