English

REW İstanbul

İSG Konferans Programı

21 MART 2019 Perşembe-REW Konferans Alanı
İSGDER 
12.00-12.50 Sıfır Atık - Yağmur BİLGİN  Çevre Mühendisi
13:00- 13:50 Atık Yönetimi ve Çevre Mevzuatında son değişiklikler - Rahşan Bukni ULUS Yük.Çevre Mühendisi ULUS Çevre Danışmanlık
14:00-14:50 Psikososyal Risk Etmenleri - Cengiz İŞLER-İşletme Mühendisi MBA İBB İş Güvenliği Uzmanı 
15:00-15:50 İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrol Esasları - Naci KIRTAŞ Makine Mühendisi A Sınıfı-İş Güvenliği Uzmanı
16:00-16:50  Kimyasalların Güvenli Kullanımı - Kayhan Kubat-TİGUDER Kimya Mühendis A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
 
22 Mart 2019 Cuma-Salon REW Konferans Alanı
İSGDER
10:00-10:50 Sabotajlar ve Tesis Güvenliği - Yüksel MARAL Emekli Bomba İmha Uzmanı B sınıfı İGU TMGD  
11:00-11:50 Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Bilinci - Fırat Dokuyucu / Trend DK Tekstil 
12.00-12.50 Yangın Hızının Etkileri - Kenan ÇELİK A Sınıfı İGU Yangın Eğitmeni  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ARA
14:00-14:40 “AB’den Sıfır Atık Proje Örnekleri” - Umay YILMAZ 
14:50-15:40 TMGD nedir? Kimleri ilgilendirir ? Sorumluluklar ve yapılması gereken çalışmalar - Kasım ÇİFTÇİ / Ulus Tehlikeli  Madde Danışmanlığı
15:50-16:40 Yeşil Kimya - H.Cihangir TUĞSAVUL Yük. Kimya Mühendisi A Sınıfı İGU İSGKİMDER Yön. Kur. Başkanı
16:40-17:30 İBYS ve İSG Yazılımları / Abidin ÖZLER Makine Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

23 MART 2019 Cumartesi REW Konferans Alanı
İSGDER 
10:00- 11:00 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Entegre edilmesi/Turabi KARADAĞ - Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
11:00-12:00 İş İşten Geçmeden İSG Kültürü - Murat AKTAŞ A Sınıfı İGU  Yazar TİGUDER Yön. Kur. Başkanı
12:00-13:00 İnşaat Sektöründe Atık Yönetimi - Betül MAÇ Çevre Mühendisi  B Sınıfı İGU MMG Çevre ve İSG Komisyon Başkanı
13:00-14:00 Kaldırma Operasyonlarında İSG - Fatih ERDOĞAN B Sınıfı İGU 
14:00-15:00 Drama & Tiyatro
15:00-16:00 Gündelik Hayatımızdaki Sık Yaşanan Ev kazaları - Selim İMAMOĞLU A sınıfı İGU
16:00-17.00 Yürüyen Merdivenlerin Risk Analizi /Osman SAYAR- İSGDER Baş. Yardımcısı-Metro İstanbul A.Ş. İş Güvenliği Uzmanı
 
24 MART 2019 Pazar  REW Konferans Alanı
İSGDER
10:00-11:10 3T Risk Analizinin İnşaatlarda Uygulamaları - Sevim MACİT A Sınıfı İGU
11:10- 11:50 İnşaatlarda Yüksekte Çalışma Yönetim Sistemi -  Yasin YILDIZ Makine Mühendisi B Sınıfı İGU Meropol İstanbul  Projesi İSG Birim Müdürü
11:50-13:00 Kategori 3 Ekipmanlarda EN Normu Direktifi ve Uygunsuzlukları Ve Müşteri Gözetimi - Ertürk ERGENEKON
13:00-13:40 Güvenli İskele Kavramı ve Bilinmesi Gereken Hususlar - Koray ÖZALP Afix İskele
13:40-14:40 Rüzgar Enerjisi Sektöründe  İSG Uygulamaları - Alev ERBAY ÇAKAN A sınıfı IGU Vestas  Türkiye İSG ve çevre Müdürü
14:40-16:00 İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri, Çalışma Modelleri ve Adli Süreçler - Cemal Gürol ÖZPALANLAR A sınıfı İGU Kırmızı Baret Grubu 
16:00-17:00 Asansör ve Yürüyen Merdiven Kullanımında Doğru Bilinen Yanlışlar - Eral YÜKSEL B Sınıfı İGU İSGDER Yöneticisi