English

REW İstanbul

Arıtsan Çevre ve Analiz Laboratuvarı REW İstanbul 2016’da yerini aldı

2005 yılında kurulan Arıtsan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Sistemi ve hizmet kapsamı çerçevesinde TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Çevre Analiz Yeterlik Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizleri Yeterlik Belgesi sahibidir.

Emisyon ölçüm ve analizleri, Hava kalitesi, gürültü ve titreşim ölçümleri, Atıksu analizleri ve numune alımı, Atık-Arıtma Çamuru ve Toprak Analizleri, İş Hijyeni ölçüm-test ve analizleri konularında, ayrıca Atıksu Arıtma Tesis Projelendirme Hizmetleri ve Danışmanlık, Emisyon/İmisyon ölçüm teçhizatları ve düzenekleri tasarımı-üretimi konularında faaliyet göstermektedir.

Arıtsan Makine & Danışmanlık REW İstanbul 2016 süresince; ÇevreselÖlçüm/Örnekleme Ekipmanları, Arıtsan Makina & Danışmanlık Ürünleri, Emisyon, İmisyon örnekleme teçhizatlarını sergileyecek. REW İstanbul’un sektör paydaşlarının ilgi odağı ve konularındaki yenilikler ve gelişen teknolojileri en iyi yansıtan platform olduğunu belirten ARITSAN, 12. Salon D-10 nolu standında sektörü ağırlayacak.