English

REW İstanbul

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 2014-2017 “Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nı yayınladı.

“Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı”