English

REW İstanbul

TEKSAN Jenaratör REW İstanbul’da

Sürekli gelişim ve inovasyon felsefesiyle insanlara ve çevreye sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan Teksan Jeneratör kojenerasyon sistemi ve dizel jeneratör setleriyle REW İstanbul 2015’te yer alacak.

20 yılı aşkın tecrübesiyle Teksan Jeneratör, inşaat, konut, kiralama, telekomünikasyon, bilişim, perakende, madencilik, sağlık ve endüstri sektörlerine özel çözümler geliştirerek, dünyanın her yerinde büyük uluslararası projelere güç sağlamaktadır.

Kojenerasyon sisteminde, enerjinin lokal üretimi sonucunda elektrik ve ısı ihtiyacı sağlanarak enerji verimliliği artırılmakta, bunun sonucunda emisyon seviyeleri kontrol altında tutulmakta ve karbon ayak izi azaltılmaktadır. Bununla beraber azalan enerji maliyetleri tesisler için maliyetleri azaltmakta ve günümüzde giderek zorlaşan rekabet koşullarında maliyet avantajı sağlamaktadır.

Daha temiz bir çevre için enerjinin verimli kullanılması ve doğaya salınan emisyon oranlarının azaltılması günümüzde bir zorunluluktur. Kyoto protokolü ile sanayileşmiş birçok ülke, 2010 yılına kadar CO2 emisyonlarını %30 oranında azaltacaklarına dair anlaşmayı imzalamışlardır. Bu hedefe ulaşılması açısından enerji kullanımında önemli oranda tasarrufa gidilmesi gerekmektedir. Enerjinin üretimi sırasında ısının kullanılmasının yanı sıra iletim kayıpları da bertaraf edilmektedir.

Teksan Jeneratör ürettiği doğalgaz ya da biyogaz yakıtlı kojenerasyon setleriyle, mevcut ısıtma ve soğutmanın ayrı olarak yapıldığı konvansiyonel sistemlere nazaran emisyon değerlerinde %40’a kadar düşüş sağlayabilmektedir. Kojenerasyon uygulamaları; oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, konutlar, fabrikalar, spor merkezleri, üniversiteler, kamu binaları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulanabilmekte ve yüksem verim sağlamaktadır.

Elektrik ve termal yük trendlerine göre uygulamalarda birden fazla kojenerasyon setinin eş çalıştırılması sağlanabilmekte ve sistemlerin maksimum yük altında çalışıp, en yüksek verimde ve en düşük maliyette enerji üretimi tesis edilebilmektedir.